aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 27 marca 2017 roku uczniowie dwóch klas III d oraz III e ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w drugiej wycieczce z tegorocznego cyklu wycieczek edukacyjnych do Centrów Edukacji Ekologicznej organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorki Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu Emanuellęe Kaczmarek oraz Aleksandrę Panek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autobusem „Zwiedzaczka” do Myśliborza mali kamiennogórzanie zostali zaproszeni przez Monikę Grajek-Trześniowską do świetlicy Centrum, gdzie mogli odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie. Następnie uczestnicy wycieczki edukacyjnej zostali podzieleni na dwa zespoły klasowe, w których przystąpili do zajęć tematycznych uzgodnionych wcześniej z pracownicami Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

W świetlicy Centrum trzecioklasiści spotkali się z Emanuelle Kaczmarek, która zapoznała ich krótko z historią i techniką powstawania papieru czerpanego. Wytwarzany jest on w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie. Następnie prowadząca zajęcia zademonstrowała im poszczególne etapy samodzielnego wykonania papieru czerpanego, do którego używali ligniny. W dalszej części zajęć wszyscy uczniowie, w ustalonej kolejności, przystępowali do samodzielnego wykonania swojej kartki papieru czerpanego zaczynając od zanurzenia ligniny w wodzie, miażdżeniu jej na bardzo małe kawałki, rozprowadzanie masy w wodzie i czerpanie masy ramką z sitem. Kolejnymi czynnościami wykonywanymi przez uczniów było przekładanie masy sitem oraz odsączanie wody dłońmi, a następnie formowanie odsączonej masy przy użyciu wałka.

Po wykonaniu kartki papieru czerpanego przez wszystkie koleżanki i kolegów zaopatrzeni w farbki, pędzle oraz nową ligninę z dużym zaangażowaniem oraz radością przystępowali do malowania wykonanej kartki różnorodnymi kompozycjami plastycznymi według własnego pomysłu. Na zakończenie zajęć wszystkie kolorowe kartki papieru czerpanego zostały umieszczone na stojakach do wyschnięcia. Każdy z małych plastyków otrzyma swoją pracę na pamiątkę.

W tym samym czasie pozostali mali kamiennogórzanie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Aleksandrę Panek pod hasłem „Jak powstają wulkany? Prowadząca zajęcia, przy użyciu rysunków, wyjaśniła pojęcie wulkanu – miejsca na powierzchni Ziemi, z którego wydobywa się lawa, gazy wulkaniczne oraz materiał piroklastyczny oraz krok po kroku proces jego powstawania. Dowiedzieli się również, że wśród wulkanów czynnych w Europie znajdują się Etna i Wezuwiusz, a Pogórze Kaczawskie, na którego obszarze położony jest Park Krajobrazowy „Chełmy” to Kraina Wygasłych Wulkanów. Drugoklasiści poznali także co kryje się za takimi pojęciami jak: komin i krater czy stożek wulkaniczny, lawa i lawa poduszkowa – lawa zastygająca na dnie morza w formie „poduszek” („pukli”) oraz erozja. Ponadto zobaczyli jak wygląda bazalt – zasadowa skała wulkaniczna powstała na powierzchni ziemi w wyniku wylewu lawy, barwy ciemnoszarej lub czarnej. Dużą atrakcją było dla nich obejrzenie bomby wulkanicznej – fragmentu lawy wyrzuconej z krateru i zastygłej w powietrzu.

Następnie, z dużym zaangażowaniem, przystępowali do swojego pierwszego doświadczenia chemicznego tj. samodzielnego wykonania wulkanu. Na początek, kolorowali, a następnie wycinali z kartonu szablon wulkanu, którym zasłaniali umieszczoną na plastikowych miseczkach imitację komina wulkanicznego. Na zakończenie tej części zajęć wsypywali do niego sodę oczyszczoną oraz wlewali dwie krople płynu do mycia naczyń. Do tak przygotowanego wulkanu wlewali kieliszek octu wywołując jego wybuch, czyli erupcję wulkanu.

Na zakończenie bardzo ciekawych zajęć zobaczyli Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt prowadzony przez pracowników CEEiK „Salamandra”, w którym leczone są chore ptaki m. in. sówki i duża grupa bocianów. Część z nich po wyleczeniu ran wróci do swojego naturalnego środowiska, ale niektóre z nich pozostaną w ośrodku rehabilitacyjnym już do końca życia. Na zakończenie bardzo udanego pobytu w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu wszyscy jego uczestnicy otrzymali od Moniki Grajek-Trześniowskiej drobne upominki.

Po zrobieniu sobie wspólnych, klasowych zdjęć z prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz pożegnaniu się z nimi, udali się na parking, gdzie wsiedli do autokaru „Zwiedzaczka” i pełni niezapomnianych wrażeń z interesujących zajęć powrócili do Kamiennej Góry wypełniając jedną z norm na odznakę „Tropiciel Przyrody”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Paulina Kuliś i Izabela Sproch - wychowawczynie klas, Magdalena Rochnowska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA