aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 26 kwietnia 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziła kierownik  KBG KPN Marta Kroczek. Była to czwartaa z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” na pętlę komunikacji miejskiej w Jagniątkowie uczestnicy wycieczki edukacyjnej podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. Małych kamiennogórzan powitały w Jagniątkowie opady śniegu, dlatego zrezygnowano z przeprowadzenia zajęć terenowych, w trakcie których drugoklasiści mieli poznawać zasady rozpoznawania wybranych gatunków drzew rosnących na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej formy prawnej ochrony przyrody w Polsce utworzonej w 1959 r. W budynku KBG spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, która zapoznała ich z tematyką zajęć przyrodniczych, w trakcie których poznawali podstawową wiedzę dotyczącą pająków. W zajęciach uczestniczyli jednocześnie wszyscy mali tropiciele przyrody.

Zajęcia rozpoczęły się swobodnymi wypowiedziami uczniów nt. pająków, w tym kto boi się pająków? Następnie Marta Kroczek omówiła budowę pająka. Jego ciało składa się z głowotułowia, z którego wyrastają odnóża kroczne. Mają one osiem nóg oraz szczękoczułki zakończone pazurem, służące do wstrzykiwania jadu ofiarom. Pająki posiadają kilka par oczu. Wszystkie pająki produkują nić przędną, która służy do wytwarzania sieci łownych, wyścielania nor, czy podróżowania z wiatrem. Większość pająków to drapieżcy posiadający jad, ale tylko nieliczne z nich są groźne dla człowieka. Niektóre pająki budują sieci, w które wpadają ofiary, inne polują aktywnie – goniąc ofiary, a inne atakują je z zasadzki./ Podsumowaniem tej części zajęć było podpisanie przez drugoklasistów poszczególnych części budowy pająka. W dalszej części zajęć uczniowie poznali kolejne etapy budowy sieci przez pająki odwzorowując je na otrzymanych od prowadzącej zajęcia kartach pracy. Mieli ponadto możliwość poznania niektórych pająków - kwietnika, topika, nasocznika trześ, krzyżaka, a na kartach pracy dopasowywali poszczególne pająki do siedliska, w których żyją. Z wielkim zaangażowaniem przystąpili na koniec do samodzielnego wykonania własnego pająka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć plastycznych kolorowe pająki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą na pamiątkę do domu.

Ponadto duża część uczestników przyrodniczej wycieczki zainteresowała się prezentowanymi na ściennych ekspozycjach informacjami dotyczącymi POROSTÓW – grzybów zasiedlających miejsca trudno dostępne dla innych organizmów, MAKROSKOPOWEJ BUDOWY DREWNA – niektórych karkonoskich drzew liściastych oraz liściastych, a także NIEZWYKŁEGO ŚWIATA SZYSZEK – prezentujące szyszki wielu drzew iglastych. Małych kamiennogórzan szczególnie zaintrygowała szyszka jodły pospolitej prezentowanej w siatce, gdyż jako jedyna z szyszek drzew iglastych rozpada się na drobne części już podczas spadania z drzewa.

Po zakończeniu bardzo ciekawych zajęć edukacyjnych był czas na konsumpcję smakowitych kiełbasek, które upiekli dla nich gościnni pracownicy Karkonoskiego Banku Genów, gdyż ciągle padający śnieg uniemożliwił małym kamiennogórzanom aktywne uczestnictwo. w pieczeniu przywiezionych przez nich kiełbasek w przygotowanym dla nich ognisku. Ponadto prowadząca od paru lat przyrodnicze zajęcia edukacyjne MARTA KROCZEK została wyróżniona Dyplomem Honorowym Zarządu Głównego PTSM. Takim samym dyplomem został uhonorowany Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie, który jest bardzo gościnny dla kamiennogórskich miłośników przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego.

Na zakończenie bardzo udanego pobytu uczestnicy wycieczki edukacyjno-przyrodniczej zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcia z MARTĄ KROCZEK – kierowniczką KBG, dziękując jej za mile spędzony czas i nowe wiadomości przyrodnicze. Pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie pożegnali się z MARTĄ KROCZEK i żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem na parking, gdzie wsiedli do autokaru, którym powrócili do Kamiennej Góry z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkanie.

Uczestnicy przyrodniczej wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie wypełnili jedną z norm do zdobywanej przez nich swojej pierwszej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Grzybek i Jolanta Herliczka – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA