aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 18 maja 2017 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM. Zajęcia edukacyjne przeprowadziły edukatorki Marta Kroczek oraz Patrycja Rachwalska. Była to trzecia z tegorocznych wycieczek edukacyjnych dla młodych mieszkańców powiatu do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Jagniątkowa mali kamiennogórzanie podeszli do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego. Jego podstawową działalnością jest produkcja sadzonek drzew i krzewów leśnych, hodowla i ochrona ex situ najcenniejszych karkonoskich gatunków roślin zielnych, ale pracownicy KBG włączają się z coraz większym stopniu w proces edukacji przyrodniczo-ekologicznej młodzieży szkolnej. Przed budynkiem spotkali się z prowadzącymi zajęcia edukacyjne, które zapoznały młodych kamiennogórzan z tematyką zajęć przyrodniczych – rozpoznawaniem drzew rosnących w lasach Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zapylaniem kwiatów przez pszczoły, do których uczestnicy wycieczki przystępowali podzieleni na dwa zespoły klasowe.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach przeprowadziła Marta Kroczek. Każdy uczestnik przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami oraz plan trasy z zaznaczonymi numerami 16-stu drzew do rozpoznania. Zajęcia rozpoczynało rozwiązanie ośmiu rebusów oraz poznanie nazw gatunków drzew, które wędrując zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie oraz przy pomocy prowadzącego zajęcia rozpoznawali ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Wszystkie drzewa wyznaczone do rozpoznania (po dwa drzewa z danego gatunków) były oznakowane kolejną liczbą (od 1 do 16). Młodzi miłośnicy przyrody z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącego zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach prowadząca zajęcia. Przy pomocy posiadanych planów trasy leśnego spaceru z zaznaczonymi numerami drzew  bardzo chętnie wyszukiwali je w terenie. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich były: brzoza, buk, czereśnia, jawor, jodła, modrzew, sosna oraz świerk. Uważnie słuchając o charakterystycznych cechach kory poszczególnych gatunków drzew bez problemów rozpoznawali m. in. czereśnię oraz buk. Nazwy rozpoznanych drzew zapisywali w swoich kartach pracy, a liście oraz igły, owoce lub kawałek kory, przyklejali do specjalnie przygotowanych prostokątnych palet. Ponadto dowiedzieli się jak wyglądają szyszki różnych gatunków drzew iglastych. Zobaczyli również drzewa z namalowanym numerem – tak w Karkonoskim Parku Narodowym oznaczone są wszystkie jodły. Na zakończenie tej części zajęć odczytywali złożone z wybranych liter hasło, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Wypełnione karty pracy zabrali ze sobą na pamiątkę do domu.

Natomiast zajęcia, których celem było zapoznanie uczestników przyrodniczej wycieczki z procesem zapylania kwiatów przez pszczoły odbywające się w altance przeprowadzała Patrycja Rachwalska. Zajęcia rozpoczynały się, wspólnym z uczestnikami, omówieniem budowy kwiatów oraz pszczoły. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzieli się dlaczego zapylanie kwiatów jest bardzo ważnym procesem dla rozwoju roślin. Ponadto rozpoznawali i nazywali kwiaty pokazywane im na zdjęciach, a także dobierali w pary zdjęcia przedstawiające owoce i kwiaty danego gatunku roślin. Podsumowaniem tej części zajęć była zgadywanka, w trakcie której uczniowie określali wykonawcę opisywanej przez prowadzącą pszczelej czynności – królowej, robotnicy, trutnia lub osy. Następnie uczniowie przystępowali do samodzielnego wykonania kwiatków z kolejno dostarczanych im przez prowadzącą zajęcia elementów – rozpoczynając od płatków, poprzez dno kwiatowe pręciki oraz szyjkę słupka. Tak przygotowane kwiatki nawilżali pachnącym olejkiem, a następnie przygotowywali z kawałków waty i samoprzylepnego obrazka pszczółki. Połączone kwiatki tworzyły „małe łąki”, nad którymi przelatywały pszczoły dokonując „zapylania kwiatów”. Zobaczyli również jak  pszczoły – robotnice budują z wosku pszczelego plaster, w którym  królowa – matka składa jajka. Ponadto dowiedzieli się jaką rolę w ulach spełniają królowa - matka, robotnice oraz trutnie. Robotnica podczas swojego 35-40-dniowego życia bardzo ciężko pracuje oraz produkuje około pół łyżeczki miodu. Najdłużej, bo około 5-6 lat żyje królowa – matka. Wykonane przez siebie w trakcie zajęć przyrodniczych kwiatki oraz pszczółki uczestnicy wycieczki edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów mogli zabrać ze sobą do domu.  

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów. Ponadto mali kamiennogórzanie bardzo chętnie korzystali z chwil przeznaczonych na zabawy.  

Po podziękowaniu za ciekawe zajęcia i mile spędzony czas w Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia MARTĄ KROCZEK i PATRYCJĄ RACHWALSKĄ, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o karkonoskiej przyrodzie z nadzieją na kolejne edukacyjno-przyrodnicze spotkania autokarem powrócili do Kamiennej Góry kończąc swoją 6,5-godzinną wycieczkę edukacyjną do Jagniątkowa.

Uczestnicząc w wycieczce przyrodniczej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie rozpoczęli zdobywanie swojej pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.  

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Marzena Kołodziej i Renata Rabiej – wychowawczynie klas, Joanna Falana, Paulina Pełka i Alicja Rakoczy – rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez