aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

życzenia - Kamienna Góra - SSEMP

Szanowni Mieszkańcy Krzeszowa, Lipienicy i Jawiszowa 

Bar Skerco (Kamienna Góra, pl. Wolności 15 - rynek) przyjmuje zamówienia na pierogi i uszka.

Kamienna Góra - Zajazd Zachęta Zajazd Zachęta (ul. Jeleniogórska 41, Kamienna Góra) zaprasza na DANCING. Bawimy się w sobotę (19 grudnia).

Przed kamiennogórskim sądem zapadł w dniu 11 grudnia 2015 wyrok uniewinniający rolników – członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego od zarzutu zniesławienia i znieważenia byłego posła Henryka Kmiecika. Sąd uznał, że wniesione przez Henryka Kmiecika oskarżenie jest niesłuszne i nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa na jego szkodę. Były poseł poczuł się urażony użytymi przez rolników sformułowaniami w kwestii jego zaangażowania w tematy okołorolnicze. Sąd nie podzielił jego argumentów. Wyrok jest nieprawomocny.

MPWiK Kamienna GóraZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2016 r. na podstawie art. 24 ust 9a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 26.11.2015 r., przedłużone zostają obowiązujące TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Bestdoctors

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/99/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka,  uchwała obowiązuje    od  1 stycznia 2016 r. do dnia 31.12.2016 r. :

Katharsis

REKLAMA