aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki części konkursów o dofinansowanie w ramach ministersialnych programów na 2017 rok. Wśród beneficjentów są instytucje z powiatu kamiennogórskiego.

Program Infrastruktura kultury
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze otrzyma 55 tys. zł na projekt "Zakup sprzętu do działalności statutowej muzeum".

Program Ochrona zabytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie otrzyma 300 tys. zł na projekt Krzeszów, kościół p.w. św. Józefa (XVII w.): kontynuacja konserwacji polichromii sklepiennych autorstwa Michała Willmanna - etap II

Opactwo SS. Benedyktynek w Krzeszowie - 500 tys. zł na - Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.): remont dachu Klasztoru - etap IV

Opactwo SS. Benedyktynek w Krzeszowie - 130 tys. zł - Krzeszów, pocysterskie Opactwo Sióstr Benedyktynek (XVIII w.) - biblioteka klasztorna (1795 r.): renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego

Klub Przyrodników - 75 tys. zł - Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): odrestaurowanie i montaż zabytkowych polichromowanych desek stropowych

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA