aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via PTSM - JR

Członkowie koła turystycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Zajęcia zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu – Sandrę Nejranowską. Była to ósma z dziesięciu wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.


Po przyjeździe do Karpacza i dojściu do siedziby Centrum Informacyjnego KPN,  mieszczące się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze, uczestnicy wycieczki spotkali się z Sandrą Nejranowską, która zapoznała ich z tematyką i przebiegiem zajęć.

W Sali Informacyjnej wspólnie z prowadzącą zajęcia odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach poznając przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D wyjątkowe miejsca Karkonoszy – Śnieżkę, karkonoskie kotły oraz górskie jeziora polodowcowe, torfowiska oraz schroniska. Wraz z opowiadającą o Karkonoszach Sandrą Nejranowską poznali m.in. skutki klęski ekologicznej w drzewostanie Karkonoszy oraz interesującą karkonoską florę i faunę. Wysłuchali także pięknego śpiewu małego ptaka – podróżniczka. Następnie pracownica KPN opowiedziała im jak powstawały karkonoskie skały oraz zapoznała młodzież z budową geologiczną tego urokliwego pasma górskiego. Atrakcyjną pomocą w jej poznaniu są trójwymiarowy model dotykowy Karkonoszy prezentujący krótkie filmiki oraz unikatowa mapa geologiczna wykonana w formie kamiennej mozaiki na podłodze Sali Informacyjnej. Następnie uczestnicy edukacyjnej wyprawy w praktycznym działaniu z użyciem kart pracy porządkowali rysunki prezentujące powstawanie skałek według następujących po sobie wydarzeniach, określali barwy podstawowych minerałów granitu – kwarcu, skalenia i biotytu, a w gablocie zobaczyli  ciekawą kolekcję karkonoskich minerałów.

Stąd udali się do pobliskiego Ogrodu Ziół i Krzewów Karkonoskich, w którym rośnie ponad 100 gatunków roślin posiadających właściwości lecznicze, przy których znajdują się tabliczki z opisem danej rośliny i jej zastosowania. W ogrodzie można zobaczyć rośliny rosnące w lasach piętra pogórza, regla dolnego i górnego, na łąkach, tworzące ziołorośla, traworośla, borówczyska i wysokogórskie murawy czy też zasiedlające niedostępne półki lub szczeliny skalne w piętrze subalpejskim i alpejskim. Na terenie ogrodu zabawili się w WALOŃCZYKÓW – poszukiwaczy karkonoskich skarbów i przy pomocy mapek ogrodu, podzieleni na czteroosobowe grupki, szukali ukryte przez prowadzącą zajęcia karkonoskie minerały. Uczestniczyli także w dwóch innych zabawach ruchowych – „Zamieniam Cię w…” oraz „Zimno – Ciepło”. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzenia w Domku Laboranta ekspozycji dotyczącej historii karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, w którym zobaczyli bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory. 

W Sali Warsztatowej oglądali przeźrocza z karkonoskimi krajobrazami oraz prezentujące różne wizerunki Ducha Gór, w tym jego nazwy w trzech przygranicznych językach, które następnie przyporządkowywali na kartach pracy. Następnie młodzi kamiennogórzanie, poznawali zasady obsługi binokularów, przy pomocy których obserwowali budowę fragmentów różnych części roślin karkonoskich, a najciekawsze ich zdaniem okazy odrysowywali na kartkach z bloku rysunkowego. 

Na zakończenie bardzo ciekawych zajęć wyruszyli z Sandrą Nejranowską na spacer fragmentem ścieżki przyrodniczej „Dolina Wilczego Potoku”. Podczas wędrówki zatrzymując się przy trzech tematycznych przystankach edukatorka CI KPN opowiadała młodzieży o ekosystemach łąkowych w Karkonoskim Parku Narodowym, roli martwego drzewa w lesie oraz procesie przebudowy drzewostanu w lasach karkonoskich. Po powrocie przed budynek Centrum Informacyjnego pożegnali się z prowadzącą zajęcia oraz podziękowali Sandrze Nejranowskiej za bardzo mile spędzony czas stwierdzając, że warto w to miejsce jeszcze powrócić na edukacyjny spacer przyrodniczymi ścieżkami turystycznymi.

Młodzi miłośnicy przyrody zapoznali się ponadto z zasadami zdobywania odznaki TURYSTA PRZYRODNIK i wspólnie obliczyli, że w trakcie ciekawych zajęć edukacyjnych zdobyli po 24 pkt. do stopnia popularnego tej odznaki, która przyznawana jest po osiągnięciu minimum 50 pkt.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Sylwia Czerwińska – opiekun koła oraz Jerzy Rubach –  Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA