aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Na oficjalnej stronie miasta Kamienna Góra opublikowane zostało "oficjalne stanowisko władz Miasta".

 

"Zaskoczeni i zaniepokojeni zapowiedzią zmian w projekcie uchwały Rady Ministrów dotyczącej „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, które zakładają odstąpienie od realizacji zadania pn. „S3 Legnica-Lubawka” i przesunięcie tej inwestycji w bliżej nieokreślonej perspektywie czasowej, Rada Miejska w Kamiennej Górze oraz Burmistrz Miasta Kamiennej Góry wnoszą stanowczy i zdecydowany protest wobec tych planów. Proponowane przez Radę Ministrów zmiany najbardziej uderzą w Gminę Miejską Kamienna Góra i gminy sąsiednie.
 
Budowa tej drogi jest gwarancją rozwoju Kamiennej Góry i okolic. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na  rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny naszego regionu. Umożliwi pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym spadek bezrobocia.
 
Pragniemy przypomnieć, że na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, której jednym z największych atutów, mających zachęcić do inwestycji na tym terenie, ma być właśnie położenie przy drodze ekspresowej S3, a odłożenie w czasie jej budowy prowadzić będzie do marginalizacji naszego regionu. Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców jest również odciążenie drogi krajowej Nr 5, przebiegającej przez powiat kamiennogórski i skierowanie ruchu kołowego poza tereny zabudowane. Należy pamiętać, że trasa S3 została zaplanowana jako droga łącząca północ Europy z południem i należy konsekwentnie dążyć do realizacji tego zamierzenia.
 
Zdecydowanie nie zgadzamy się na godzenie w podstawowe interesy gospodarcze i społeczne naszego regionu, stąd, Rada Miejska w Kamiennej Górze oraz Burmistrz Miasta Kamiennej Góry apelują do władz Rzeczypospolitej Polskiej o realizację budowy drogi S3 na odcinku Legnica-Lubawka w zapowiadanym wcześniej terminie i pozostawienie jej w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”."

Treść pochodzi ze strony www.kamiennagora.pl

O ostatnich problemach z S3 pisaliśmy:
Powiatowa PO o S3
Protest w sprawie S3
Interpelacja o S3
Kropiwnicki o S3
Szmajdzińska o S3
Posłanka o S3
Znowu zmiany z S3
Borys tylko do Polkowic
Nowy program unijny
Musimy czekać na Czechów
Podpisz protest

Kolejna interpelacja

Zbrzyzny o S3

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA