aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra - sesja rady

Podczas dzisiejszej (środa, 27 lutego) sesji rady gminy Kamienna Góra zaprezentowana została informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

 

Zgodnie z planem do budżetu gminy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu miało wpłynąć 80 tys. zł. Wpływy były większe i przekroczyły 101 tys. zł. Na realizację Programu gmina wydala 89 tys. zł, pozostała część kwoty wydana będzie w tym roku.

Z tych pieniędzy sfinansowane zostało m.in. funkcjonowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych w Pisarzowicach i Krzeszowie. Z porad skorzystało 286 osób. W gminnych świetlicach odbyły się zajęcie profilaktyczne, czyli zabawy i gry dla wszystkich dzieci. Przeprowadzona został diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. Według dorosłych największymi problemami są bezrobocie, alkoholizm i zubożenie. Dzieci wskazały na uzależnienie od komputera i internetu. Na podstawie tych wyników przygotowany i przeprowadzony został program profilaktyczny w szkołach. Z tych funduszy sfinansowano część działań sołectw m.in. organizację dnia dziecka czy spotkań z Mikołajem.

W 2018 roku na terenie gminy sprzedano alkohol o wartości 3,88 mln zł. Rok wcześniej było to 4,1 mln zł.

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez