Print
Lubawka

Radni Lubawki otrzymali projekt uchwały z propozycjami nowych stawek opłat za wywóz śmieci. Podwyżka miałaby obowiązywać od 1 lipca.

 

W tej chwili na terenie gminy Lubawka opłata za odbiór śmieci to 12 zł od osoby w przypadku segregowania odpadów i 18 zł gdy mieszkaniec nie deklaruje selektywnej zbiórki. Według projektu uchwały stawki te miałyby wzrosnąć do 16 i 26 zł. Nowe stawki muszą zaakceptować radni, wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami w projekcie uchwały – 1 lipca 2019 roku.

Z uzasadnienia projektu przedstawionego przez Urząd Miasta wynika, że w gminie spada liczba mieszkańców oraz osób zadeklarowanych w systemie zbiórki odpadów. Na dzień 1 lipca 2013 roku zameldowanych w gminie było 11 415 osób, zadeklarowanych 9104. 1 maja 2019 roku liczby te to odpowiednio 10 986 i 8767 osób. Jednocześnie rośnie masa odbieranych odpadów. W 2014 roku zebrano 2985 ton odpadów w tym 2744,6 odpadów zmieszanych, w 2018 było to odpowiednio 3384,8 oraz 2440,84. Koszty transportu i zbierania odpadów wzrosły z 484 tys. zł w 2014 roku do 753 tys. zł w 2018. Rosną również koszty zagospodarowania odpadów

W 2017 roku gospodarka odpadami przyniosła w gminie Lubawka prawie 53 tys. zł strat. W 2018 roku było to już ponad 300 tys. zł straty. Jeśli opłata nie zostanie podniesiona w 2019 roku system przyniesie ponad 425 tys. zł strat.

Projekt uchwały powinien być omawiany na komisjach rady w poniedziałek. Może ostać wprowadzony do porządku obrad majowej sesji.