aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Urząd Gminy Kamienna Góra opublikował ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie swoich dróg. Termin składania ofert upływa 24 czerwca.

 

Przetarg obejmuje świadczenie usług w okresie od 1 listopada 2019 do 15 maja 2020. Wśród kryteriów oceny oferty znalazły się trzy pozycje: cena (60% oceny), czas reakcji (20%) oraz parametry materiału uszorstniającego (20%).

Przetarg został podzielony na zadania:
Zadanie 1. Rejon obejmujący Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Krzeszówek, Gorzeszów, Kochanów, Dobromyśl, Jawiszów, Olszyny
Zadanie 2. Rejon obejmujący Janiszów, Przedwojów, Ptaszków, Dębrznik
Zadanie 3. Rejon obejmujący Czarnów, Rędziny, Pisarzowice, Raszów.
Zadanie 4. Rejon obejmujący Szarocin, Nowa Białka, Leszczyniec, Ogorzelec

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA