aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Nadzór prawny wojewody uchylił uchwałę kamiennogórskiej rady miasta w sprawie przyjęcia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, Kościuszki, Skłodowskiej.

 

Uchwałą została przyjęta we wrześniu. Określała m.in. zasady zabudowy na terenie byłe strażnicy PSP przy ul. Słonecznej. Przeciwko budowie w tym miejscu wysokiego budynku protestują mieszkańcy sąsiedniego obiektu. Sprawa trwa już kilka lat. Przyjęte zmiany umożliwiały realizację planów inwestora, ale umożliwiały starania o odszkodowania dla sąsiadów.

Służby prawne wojewody dopatrzyły się w uchwale uchybień. Zakwestionowały m.in. czytelność mapy i sposób naniesienia na niej zmian. Miejscy urzędnicy wyjaśniają, że zmiany naniesione zostały kolorem fioletowym, który wcześniej na mapie nie był stosowany. W ciągu roku zastosowane miało być jednolite oznaczenie. Służby wojewody dopatrzyły się braku informacji o maksymalnej wysokości pomieszczeń gospodarczych i garaży. Miejscy urzędnicy wskazują na istnienie takiego zapisu. Trzecia wątpliwość dotyczy wskazania budynków przeznaczonych do likwidacji.

Urzędnicy postanowili przygotować nową mapę z docelowym oznaczeniem. Po wykonaniu nowej mapy, projekt zmian zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Będzie można do niego zgłaszać uwagi. Później ponownie trafi do radnych.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA