aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Stowarzyszenie Dziewięćsił otrzymało dotację w kwocie 4 tys. zł. na dofinansowanie zadania:"Wymiana niesprawnego sprzętu".
Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację w kwocie 7 tys. zł. na dofinansowanie zadania:"Zakup interwencyjny". Uzyskane przez obie organizacje charytatywne wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA