aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
policja Kamienna Góra

Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze informuje, że nadal trwa nabór do służby w Policji.

 

Chętni mogą składać swoje aplikacje i poddać się procedurze naboru. W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dni powszednie, w godz. od 08:00 do 14:00 osoby zainteresowane służbą w Policji będą mogli zapoznać się i spełnić wymagania procedury rekrutacyjnej.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
27 lutego 2020 r.
21 kwietnia 2020 r.
13 lipca 2020 r.
16 września 2020 r.
5 listopada 2020 r.
30 grudnia 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze Zespół Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 75 744 82 67 oraz na stronie internetowej KWP we Wrocławiu i KPP w Kamiennej Górze.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA