aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Stanisław Szmajdziński - wójt gminy Kamienna Góra

Radni gminy Kamienna Góra oceniali dzisiaj (środa, 29 maja) wykonanie budżetu gminy w 2012 roku.Dochody gminy wykonane zostały w 97,9%, a wydatki w 95,6%. Nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 660 tys. zł. Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosiło 4,7 mln zł i stanowiło 16,8% dochodów. Prawie 18% budżetu wydane zostało na inwestycje. W ciągu roku gmina zaciągnęła 2 mln zł pożyczek i kredytów, a spłaciła 2,1 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdania z wykonania budżetu. Jednogłośnie za przyjęciem sprawozdania zagłosowała również rada.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi. Opinia RIO w tej sprawie była pozytywna. Podczas głosowania radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA