aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Historia i wiedza o społeczeństwie - 18.04.2016 r.GH-H1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X + zasady oceniania
GH-H2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-H4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-H5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-H7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-H8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski - 18.04.2016 r.

GH-P1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GH-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GH-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GH-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GH-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GH-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Arkusze za stroną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

O egzaminie gimnazjalnym czytaj tutaj

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA