aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Poniżej prezentujemy arkusze z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Arkusze pochodzą ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Przedmioty przyrodnicze - 19.04.2016 r.

GM-P1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X + zasady oceniania
GM-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka - 19.04.2016 r.

GM-M1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania
GM-M2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
GM-M4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania
GM-M5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania
GM-M7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
GM-M8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

O egzaminie gimnazjalnym czytaj tutaj
Arkusze pierwszego dnia dostępne są tutaj

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA