Drukuj

Na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu podajemy dane o średnich wynikach ostatniego egzaminu gimnazjalnego w szkołach na powiatu kamiennogórskiego.

 

Część humanistyczna (wyniki w %)
język polski
- województwo - 61,3
- powiat kamiennogórski - 60,4

- miasto Kamienna Góra - 60,3%
- SGEE - 74,4
- Gimnazjum nr 2 - 68,8
- Gimnazjum nr 1 - 49,4

- gmina Kamienna Góra - 58,5
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 60,8
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 54,9

- gmina Lubawka - 60,0
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 61,1
- Zespół Szkół w Lubawce - 59,1

- gmina Marciszów - 64,6
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 64,6

Część humanistyczna (wyniki w %)
historia i WOS
- województwo - 58
- powiat kamiennogórski - 54,6

- miasto Kamienna Góra - 53,8
- SGEE - 64,8
- Gimnazjum nr 2 - 56,9
- Gimnazjum nr 1 - 48

- gmina Kamienna Góra - 55
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 59,2
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 48,2

- gmina Lubawka - 55,5
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 56,4
- Zespół Szkół w Lubawce - 54,7

- gmina Marciszów - 55,8
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 55,8

Część matematyczno-przyrodnicza (wyniki w %)
matematyka
- województwo - 41,2
- powiat kamiennogórski - 35,9

- miasto Kamienna Góra - 36,2
- SGEE - 52,9
- Gimnazjum nr 2 - 42,9
- Gimnazjum nr 1 - 22,3

- gmina Kamienna Góra - 32,6
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 31,5
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 34,3

- gmina Lubawka - 38,3
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 37,6
- Zespół Szkół w Lubawce - 39

- gmina Marciszów - 35,2
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 35,2

Część matematyczny-przyrodnicza (wyniki w %)
przedmioty przyrodnicze
- województwo - 49
- powiat kamiennogórski - 45,2

- miasto Kamienna Góra - 45,3
- SGEE - 57
- Gimnazjum nr 2 - 48,9
- Gimnazjum nr 1 - 37,6

- gmina Kamienna Góra - 42,9
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 43,6
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 41,8

- gmina Lubawka - 45,1
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 45,5
- Zespół Szkół w Lubawce - 44,8

- gmina Marciszów - 48,7
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 48,7

język angielski poziom podstawowy / poziom rozszerzony (wyniki w %)
- województwo - 68,9 / 54,5
- powiat kamiennogórski - 61,2 / 50,6

- miasto Kamienna Góra - 63,5 / 54,5
- SGEE - 85,3 / 73,6
- Gimnazjum nr 2 - 64 / 55,7
- Gimnazjum nr 1 - 47,1 / 32,7

- gmina Kamienna Góra - 538 / 34,6
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 54,5 / 34,6
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 52 / nikt nie zdawał

- gmina Lubawka - 58,2 / 51,4
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 54,9 / 41,5
- Zespół Szkół w Lubawce - 61,8 / 63,3

- gmina Marciszów - 68,2 / 49,7
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 68,2 / 49,7

język niemiecki poziom podstawowy / rozszerzony (wyniki w %)
- województwo - 51,3 / 37,2
- powiat kamiennogórski - 54,1 / 32,3

- miasto Kamienna Góra - 47,6 / 32,1
- SGEE - 68,7 / 58,6
- Gimnazjum nr 2 - 63,7 / 50
- Gimnazjum nr 1 - 43,4 / 17,3

- gmina Kamienna Góra - 54,5 / 31,2
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - 61,5 / 41,1
- Zespół Szkół w Pisarzowicach - 48 / 21,9

- gmina Lubawka - 59,8 / 35
- Zespół Szkół w Chełmsku Śląskim - 87,5 / nikt nie zdawał
- Zespół Szkół w Lubawce - 56,1 / 35

- gmina Marciszów - 66,5 / nikt nie zdawał
- Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Marciszowie 66,5 / nikt nie zdawał

Na terenie powiatu kamiennogórskiego żaden uczeń nie zdawał egzaminów z języka francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego.