Print

Arkusze z języka niemieckiego

 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja

poziom rozszerzony - arkusz, część 1.

poziom rozszerzony - arkusz, część 2. + transkrypcja