Print

Prezentujemy arkusze egzaminacyjne z Języka Polskiego z Egzaminu Gimnazjalnego 2014 roku.

Arkusze za stroną CKE
GH-P1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A
GH-P2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GH-P4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GH-P5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GH-P7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GH-P8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim