Print

Prezentujemy arkusze egzaminacyjne z Matematyki z Egzaminu Gimnazjalnego 2014 roku.

 

Arkusze za stroną CKE

Matematyka - 24.04.2014 r.

GM-M1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A

GM-M2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-M4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GM-M5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt 

GM-M7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-M8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim