Print

Prezentujemy arkusze egzaminacyjne z Przedmiotów Przyrodniczych z Egzaminu Gimnazjalnego 2014 roku.

 

Arkusze za stroną CKE

Przedmioty przyrodnicze - 24.04.2014 r.

GM-P1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A 

GM-P2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GM-P4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt 

GM-P5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GM-P7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GM-P8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim