Print

Zobacz arkusze egzaminacyjne z przyrody

 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących 

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi