Print

Drugim dzisiejszym (środa, 22 kwietnia) egzaminem był test z matematyki.GM-M1-152 –  Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
GM-M2-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
GM-M4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GM-M5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
GM-M7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GM-M8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Arkusze za stroną cke.edu.pl