aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dobra wiadomość dla rodziców: w nowym roku szkolnym dofinansowanie zakupu podręczników, czyli tzw. wyprawki szkolnej ma być zwiększone aż o 52 mln złotych!
Co roku wydajemy na początku roku szkolnego coraz więcej. Według CBOS  jedna czwarta rodziców na szkolne wydatki przeznacza od 500 do 800 zł, a połowa badanych rodziców wydaje ponad 800 zł. Gdy dzieci jest kilkoro, szkolna wyprawka może nadwyrężyć domowy budżet.

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 32867 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci – 28992 osób – stanowili 88% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych (3875 osób).

Arkusze maturalne 2013

Arkusze z języka niemieckiego

Arkusze maturalne - Fizyka oraz język łaciński

Historia - arkusze 2013

Arkusze maturalne - Biologia

Arkusze egzaminacyjne z Chemii i Geografii 

Wiedza o społeczeństwie

Język polski poziom rozszerzony

REKLAMA

ds21