aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Krzeszówek - Krystian Michalik - brat Wawrzyniec

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło dzisiaj (piątek, 13 lipca) w spotkaniu z bratem Wawrzyńcem, czyli Krystianem Michalikiem, wieloletnim przewodnikiem po krzeszowskim opactwie, historyku zafascynowanym dziejami Krzeszowa.

 

Podczas spotkania zaprezentowana została książka K. Michalika „Krzeszów – Dom Łaski Maryi”. Bazą książki była wiedza, którą K. Michalik przekazywał przez 12 lat podczas oprowadzania turystów po Krzeszowie. Informacje wzbogacone zostały o wyniki badań prowadzonych przez autora, poszukiwań w archiwach. Publikacja nie jest jednak historycznym opracowaniem. To przewodnik po opactwie, przeznaczony dla każdego, kto zechce poznać dzieje klasztoru, zabytków opactwa oraz ludzi związanych z Krzeszowem na przestrzeni wieków. Czytelnicy nie muszą mieć przygotowania historycznego czy teologicznego.

Książka to dzieło świeckiej części życia autora. Tekst ukończony został jesienią 2016 roku. K. Michalik kończąc tekst zadzwonił do przełożonego, rzucił pracę w Krzeszowie i wyjechał. Pracownicy opactwa przygotowali publikację, wzbogacili książkę o zdjęcia i wydali. Okładka nawiązuje do wydawnictwa przygotowanego przez ojca Mikołaja Lutterottiego. Wydawnictwo przygotowane zostały tylko w języku polskim. Można je kupić na terenie opactwa oraz w sklepie internetowym.

Krzeszówek - Krystian Michalik - brat Wawrzyniec

Rzucając pracę w opactwie w Krzeszowie, K. Michalik wstąpił do zakonu cystersów. Teraz wrócił do Krzeszowa jako brat Wawrzyniec. Patronem kościoła w Krzeszówku jest właśnie św. Wawrzyniec, to jeden z powodów organizacji promocji książki o Krzeszowie w pobliskim Krzeszówku.

Drugi powód to badania prowadzone przez autora na terenie tego ciekawego kompleksu. Również fundacja Europejska Perła Baroku chce przywrócić nieco zapomnianemu kompleksowi dawny blask. W dawnej plebanii ma powstać dom rekolekcyjno-pielgrzymkowo-formacyjny.

Krzeszówek - Krystian Michalik - brat Wawrzyniec

Kościół w Krzeszówku ma wiele tajemnic. O niektórych z nich opowiedział dzisiaj K. Michalik. Wiadomo, że kościół zaczęli budować w 1242 roku benedyktyni z fundacji księżnej Anny, wdowy po Henryku Pobożnym. Można przypuszczać, że budowla miała być trójnawowa i halowa, charakterystyczna dla budownictwa benedyktynów. Nie została jednak dokończona. Pod plebanią znajdują się podziemia będące prawdopodobnie cmentarzem benedyktyńskim. W ścianach widoczne są zagłębienia (nisze), w których mumifikowano zwłoki zakonników. Podziemia wyznaczają prawdopodobnie granice fundamentów pierwotnie planowanego kościoła benedyktynów. W jednej z piwnic zachował się również gotycki portal.

Gdy benedyktyni opuścili Krzeszówek, na ich miejsce przybyli cystersi. Kościół w Krzeszówku nie został jednak przez nich dokończony wedle myśli poprzedników. Ten zakon wykorzystał tylko to, co zastał na miejscu. Swoje opactwo, zgodnie z wyznacznikami reguły klasztoru, ulokował w pobliskim Krzeszowie. Można przypuszczać, że w czasach kiedy zaginęła krzeszowska ikona, kościół w Krzeszówku przejął rolę sanktuarium Maryjnego.

Krzeszówek

Kościół w Krzeszówku może być kolebką sanktuarium w Krzeszowie.

O Krzeszówku przeczytasz na stronie hopgorki.pl

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez