aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Łączy nas sztuka - Muzeum Tkactwa

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz Miejskie Muzeum w Dvorze Králové nad Łabą realizują wspólny polsko-czeski projekt Artysci- Umĕlcí. Łączy nas sztuka . Udział w nim biorą artyści zaproszeni przez instytucje kultury z partnerskich miast pogranicza. Zadanie jest współfinansowane z środków unijnych w ramach Euroregionu Nysa. W czwartek 25 kwietnia odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych wernisaży. Gospodarzem wydarzenia byli Czesi.

Muzeum Tkactwa Kamienna Góra

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Euroregionu Nysa, przygotowuje polsko-czeską wystawę prezentującą twórczość współczesnych artystów z obu stron granicy.