Print
fot. PTSM-JR

W dniu 22 marca 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w Izbie Tkackiej w Chełmsku Śląskim w ciekawych warsztatach „Od posiania do utkania”, które poprowadziła Teresa Sobala. Młodzi krzeszowianie wzięli udział w cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Krzeszowscy drugoklasiści po przyjeździe do Chełmska Śląskiego pierwsze swoje kroki skierowali do zespołu drewnianych podcieniowych domów tkaczy tzw. „Dwunastu Apostołów” zbudowanych w 1707 r. przez cystersów z Krzeszowa dla tkaczy lnu, którzy zostali sprowadzeni z Broumowa w Czechach. W jednym z nich znajduje się Izba Tkacka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego. W podcieniach domków powitała ich Teresa Sobala, która zaprosiła „małych tkaczy” do Izby Tkackiej znajdującej się w trzecim z Apostołów – Jakubie. Po wejściu przybyli zobaczyli stojącego w pierwszej izbie cystersa, a w głównej izbie zobaczyli wiszący na ścianie herb Chełmska Śląskiego przedstawiający srebrną górę o trzech szczytach, a nad górą wsparte na tylnych łapach o lewy szczyt jakieś zwierzę – pół lis, pół – wiewiórka, skaczące w prawą stronę. Gospodarz Izby Tkackiej – Teresa Sobala krzewienie wiedzy o tkaczach chełmskich wśród młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego została wyróżniona Dyplomem Honorowym Zarządu Głównego PTSM oraz otrzymała pamiątkowy kubek „Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2018”.

Następnie Teresa Sobala podczas interesującej prelekcji zapoznała ich z dziejami tkactwa ludowego w Chełmsko Śląskim oraz przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń domu tkacza, które były szczegółowo zaprojektowane przez cystersów z Krzeszowa, a Chełmsko Śląskie było ich własnością do 1810 r. Słuchając opowiadania dowiedzieli się, że cystersi wnieśli ogromny wkład w rozwój tkactwa na Śląsku. Ponadto usłyszeli od prowadzącej warsztaty, że pierwotnie wybudowano 17 domów tkaczy, gdyż oprócz zespołu jedenastu domków tkaczy „Dwunastu Apostołów” (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub syn Alfeusza, Szymon oraz Juda) powstały także domy tzw. czterech Ewangelistów (Marek, Jan, Łukasz i Mateusz), Dom bez podcieni (Maciej) oraz „12 Apostoł – Judasz”. Domy zostały wybudowane nad potokiem na południowym zboczu gór. W takim domku mieszkała 10-osobowa rodzina tkacza, która bardzo ciężko pracowała, a ludność Chełmska Śląskiego przez długie lata zajmowała się tkactwem. Nasiona lnu siano do 8 maja, a po 10 kolejnych tygodniach następował czas zbioru plonów. W Izbie Tkackiej mogli zobaczyć znajdujące się w niej różnorodne narzędzia (m.in. międlico-cierlicę, szczotki do czesania lnu, wrzeciona, kołowrotki oraz krosno poziome), używane do produkcji tkanin

Następnie drugoklasiści przystąpili do zajęć warsztatowych „Od posiania do utkania” Słuchając opowiadania Teresy Sobali „Jak Krecik dostał spodnie” poznawali nazwy zwierząt pomagających Krecikowi w kolejnych czynnościach związanych z obróbką lnu (m. in. mysz, bocian, żabka, jeżyk, pajączek, mrówka), a także mieli możliwość samodzielnego, pod okiem prowadzącej zajęcia, poznania na czym polegało międlenie, trzepanie oraz czesanie lnu. Każde z nich mogło również samodzielnie dotknąć wiązki lnu oraz spróbować jak smakują jego nasiona. W trakcie międlenia wiązek lnu pod cierlico-międlicą usypywała się coraz większa ilość paździerzy, od których swoją nazwę zaczerpnął jeden z miesięcy - październik Ponadto wszyscy uczestnicy bardzo ciekawych zajęć warsztatowych przekonali się jak trudną czynnością jest prawidłowe skręcenie nici. Dużą ciekawość wśród uczniów wzbudziło drewniane krosno poziome, które służyło tkaczowi do produkcji tkaniny. Wszystkie czynności przy jego obsłudze były wykonywane przez tkacza przy pomocy rąk oraz nóg. Po naciśnięciu podnóżków stopami, nicielnice podnosiły grupę nici osnowy, tworząc przesmyk, przez który przeprowadzano wątek (zespół nici biegnących w poprzek tkaniny, prostopadle do kierunku nici osnowy). W trakcie tej czynności wątek łączy się z osnową tworząc tzw. splot tkacki. Ostatnią czynnością tkacką poznaną i próbowaną przez uczestników wycieczki było wspólne wykonanie fragmentu tkaniny lnianej, co sprawiło im wiele radości. Na zakończenie pobytu w Zespole 12 Apostołów „mali tkacze” zostali zaproszeni łyk ciepłej herbaty do pierwszego domku tkaczy – Piotra.

Na zakończenie swojego pierwszego spotkania z historią tkaczy chełmskich oraz ich pracą zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie na tle zespołu domków tkaczy „12 Apostołów” z prowadzącą bardzo ciekawe warsztaty tkackie TERESĄ SOBALĄ serdecznie dziękując za zajęcia aktywizujące uczestników warsztatów oraz mile spędzony czas w Chełmsku Śląskim. W drodze powrotnej na chełmski rynek zobaczyli jeszcze dwa domy nawiązujące swoim wyglądem do nieistniejącego już drewnianego domku Mateusza – jednego z 4 Ewangelistów. Stąd autokarem PKS pełni wrażeń oraz w wesołych nastrojach ruszyli w drogę powrotną do Krzeszowa.

Opiekunami uczestników warsztatów „Od posiania do utkania” byli Wiesława Czernik i Beata Kwilińska – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.