Print
fot. PTSM-JR

W dniu 22 maja 2019 roku uczniowie dwóch klas III a oraz III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej drugiej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa kamiennogórscy trzecioklasiści podeszli niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która aktywnie współpracuje przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania oraz wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników przyrodniczych wycieczek edukacyjnych.

Tym razem deszczowy Jagniątków spowodował, że zaplanowane terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z wybranymi dwudziestoma gatunkami owadów zostały zastąpione zajęciami stacjonarnymi w budynku KBG KPN.

Tam przystąpili do pierwszej części przyrodniczych zajęć edukacyjnych, podczas których poznawali 20 gatunków owadów, w czterech grupach po 5 owadów.. Prowadząca zajęcia omawiała poszczególne owady prezentując uczestnikom zajęć ich zdjęcia. Wśród owadów prezentowanych na zdjęciach były: bąk bydlęcy, konik pospolity, pasikonik zielony, pszczółka miodna, skorek pospolity, kowalik bezskrzydły, mucha domowa, omomiłek szary, trzmiel ziemny, złotook pospolity, mrówka rudnica, mucha plujka, odorek zieleniak, trzpiennik olbrzym, żuk leśny. Biegacz fioletowy, mszyca bzowa, pienik ślinianka, tarczówka rudonoga oraz osa pospolita. Po uważnym wysłuchaniu informacji dotyczących poszczególnych owadów trzecioklasiści, na otrzymanych uprzednio kartach pracy „A masz”, przystępowali do odczytania różnorodnych pytań np. „żywi się szkodnikami roślin” zaznaczając prawidłową nazwę owada z trzech propozycji do wyboru. W tym wypadku wybierali skorka pospolitego, gatunek wszystkożernego skorka, polującego w ogrodach na liczne szkodniki m. in. mszyce i małe gąsienice. Po wspólnym sprawdzeniu poprawności wszystkich zaznaczonych odpowiedzi poznali końcowe hasło, którym była nazwa kolejnego owada „wskaźnica modrzewianeczka” - gatunek motyla, który jest polodowcowym reliktem wyspecjalizowany w zjadaniu liści (igliwia) drzew iglastych występujący w górach. W leśnictwie jest szkodnikiem żerującym na drzewostanie iglastym.

Następnie wszyscy uczestnicy przyrodniczej wycieczki mogli zobaczyć w namiocie hodowlanym larwy i gąsienice motyla Niepylak Apollo – jednego z najpiękniejszych motyli Europy. W Jagniątkowie prowadzony jest projekt „Reintrodukcja i restytucja Niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest odtworzenie trwałych populacji tego motyla w naszym województwie. Niepylak Apollo w Polsce występuje jedynie w Pieninach i Tatrach, ale dawniej zamieszkiwał również w Sudetach m. in. w Górach Kruczych, ale wyginęły z końcem XIX w. Uczniowie zobaczyli gąsienice motyla z charakterystycznymi pomarańczowymi plamkami na ciele, które odstraszają wrogów. Ponadto dowiedzieli się, że z jaj aktualnie wylęgło się około 2.000 gąsienic Niepylaka Apollo. W Jagniątkowie prowadzona jest także uprawa roślin żywicielskich dla tego motyla rozchodników wielkich dla gąsienic i kwiatów nektarowych dla dorosłych owadów. Dorosłe motyle latają od czerwca do sierpnia, a zapłodnione samice składają jaja, z których wiosną następnego roku wylęgają się gąsienice.

Po zakończeniu tej części zajęć stacjonarnych, mimo ciągłych opadów deszczu, był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek w ogrodowej altance na dużym grillu przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Kamiennogórscy adepci przyrody, po powrocie do budynku, wzięli jeszcze udział w warsztatach szkółkarskich. Wszystko zaczyna się od szyszki z nasionami. Marta Kroczek opowiedziała im oraz pokazała jak w Karkonoskim Banku Genów przygotowywane są sadzonki drzew. Następnie wszyscy chętni mogli samodzielnie, pod okiem prowadzącej zajęcia wyprodukować własną sadzonkę i włożyć ją do plastikowego kontenera, w którym może pomieścić się 15 sadzonek. Wszystkie przygotowane przez uczniów sadzonki zostaną posadzone w inspektach Produkcja w tym systemie trwa od roku do trzech lat. Po tym okresie sadzonki są materiałem gotowym do sadzenia w lesie.

Po zrobieniu wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK w cieniu okazałego kasztanowca oraz podziękowaniu za ciekawe zajęcia przyrodnicze i mile spędzony czas opuścili gościnny dla kamiennogórskich młodych przyrodników Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie udając się na przystanek, z którego pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych informacji o roli owadów w przyrodzie autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Roksana Kaliszewska i Beata Lorenc – wychowawczynie klas, Lilla Słowińska i Łukasz Samek - rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.