aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 11 września 2019 roku uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych na ścieżce przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra na Polanę Trzech Dolin przy schronisku PTTK „Andrzejówka” (805 m. n.p.m.) uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z edukatorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu – Aleksandrą Halewicz, która, powitała młodych turystów przyrodników oraz zaprosiła ich wspólny spacer ścieżką przyrodniczą „POCZUĆ I ZROZUMIEĆ”. Ścieżka powstała w 2008 roku z inicjatywy Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody. Na ścieżce przyrodniczej długości ok. 3 km rozmieszczono, pomiędzy Polaną Trzech Dolin i Sokołowskiem, 12 tablic informacyjnych, z informacjami i fotografiami umożliwiającymi zapoznanie się wędrujących nią turystów z walorami przyrodniczymi tej atrakcyjnej części Gór Kamiennych. Na tym terenie został utworzony w 1998 roku PARK KRAJOBRAZOWY SUDETÓW WAŁBRZYSKICH, który swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 6493 ha, zaś dalsze 2894 ha objęła jego otulina. Jest on jednym z dwunastu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, a 88% jego powierzchni pokrywają lasy. Przy odnowionej tablicy informacyjne parku krajobrazowego uczestnicy przyrodniczej wyprawy w Sudety Wałbrzyskie dowiedzieli się, że został on utworzony w celu: ochrony wartości przyrodniczych, w tym związanych z działalnością wulkaniczną na tym obszarze, zachowania wartości historycznych i kulturowych związanych z osadnictwem i rozwojem kopalnictwa oraz zachowania krajobrazu, w otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym. Ponadto ta część Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich została objęta także inną formą prawnej ochrony jako SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „NATURA 2000” – GÓRY KAMIENNE.

Uczestnicy wycieczki przyrodniczej wędrując wspólnie z edukatorem ŚCIEŻKĄ PRZYRODNICZĄ „POCZUĆ I ZROZUMIEĆ” przystawali przy kolejnych przystankach z tablicami informacyjnymi, a Aleksandra Halewicz przekazywała im szereg bardzo cennych informacji o leśnych mieszkańcach Gór Suchych, pasma Gór Kamiennych (bocian czarny, żmija zygzakowata, nietoperze, dzięcioły, popielica, salamandra plamista, motyle, derkacz, jeleń europejski, muflon, sóweczka). Na drzewach zobaczyli również liczne budki lęgowe m. in. dla nietoperzy, dzięciołów i kowalików, które dla nich zawieszają na drzewach pracownicy DZPK. Słuchając prowadzącej przyrodniczą wycieczkę poznawali gatunki drzew i rośliny chronionych, które mogli zobaczyć podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą. Przy jednej z tablic poszukiwali marzankę wonną, kiedyś używaną w medycynie ludowej jako lek przeciwzapalny, moczopędny oraz poprawiający krążenie. Dziś roślina ta jest pod ochroną. Jedna z kolejnych tablic prezentowała kształty sześciu gatunków drzew (olsza czarna, jesion, klon jawor, klon zwyczajny, wiąz górski oraz buk). W konkursie ogłoszonym przez Aleksandrę Halewicz polegającym na zebraniu liści w/w drzew wzięło udział dwunastu uczniów, którzy dobrali się w 2-3-osobowe zespoły. Poszukiwania prowadzone z dużym zaangażowaniem zakończyły się powodzeniem, gdyż w zbiorach części z nich Aleksandra Halewicz odnalazła liście wszystkich drzew.

Schodząc do Sokołowska prowadząca terenowe zajęcia edukacyjne pokazała im najbardziej niedostępny na Dolnym Śląsku pomnik przyrody nieożywionej CZERWONE SKAŁKI znajdujące się na zboczu Suchawy(928 m. n.p.m) w Górach Suchych. Czerwone Skałki to efektywne urwisko wulkanicznych skał o wysokości do 25 m. powstałych prawdopodobnie w wyniku osuwiska.

Ponadto zobaczyli, najcenniejszy zabytek sakralny w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, położoną na uboczu Sokołowska niewielką cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Zbudowany w 1900-1901 r. kwadratowy budynek z kruchtą wejściową i absydą ołtarzową pokryty jest dekoracjami nawiązującymi do typowego dla cerkwi stylu rusko-bizantyjskiego oraz wieżyczką z baniastym hełmem. Cerkiew figuruje w rejestrze zabytków.

Po krótkim odpoczynku kontynuowali swoją przyrodniczą wędrówkę po ścieżce przyrodniczej przystając przy kolejnych tablicach informacyjnych Po dojściu do ostatniej na trasie przyrodniczego spaceru tablicy opisującej lepiężnik dowiedzieli się, że skręcający w prawo żółty szlak prowadzi do ruin zamku Radosno, który powstał jako niewielka strażnica strzegąca szlaku handlowego w XIV w. Wielką wartością tablic informacyjnych ścieżki przyrodniczej „Poczuć i zrozumieć” są napisy w alfabecie Braillea. Po dojściu wszystkich uczestników wycieczki do tablicy informacyjnej Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z edukatorem DZPK O/Wałbrzych ALEKSANDRĄ HALEWICZ dziękując jej rzęsistymi brawami za przekazaną wiedzę o walorach przyrodniczych zwiedzanego parku krajobrazowego oraz mile spędzony czas. Po pożegnaniu się z nią znaleźli jeszcze czas na zakup pamiątek w bufecie schroniska PTTK „Andrzejówka” i autokarem PKS w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Wszyscy uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 10 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik oraz po 8 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Bodzek – wychowawca klasy oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA