aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 13 września 2019 r. uczniowie dwóch klas III a i III b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na krótką wycieczkę po Krzeszowie, której celem było poznanie wybranych pomników przyrody ożywionej w ich miejscowości. Trzecioklasiści zainaugurowali tym samym swój udział w cyklu wycieczek ph. „Moja Gmina Kamienna Góra” organizowanych dla młodych mieszkańców Gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Główny celem przyrodniczego spaceru było poznanie DWÓCH KRZESZOWSKICH POMNIKÓW PRZYRODY, okazałych drzew rosnących niedaleko ich szkoły, które zostały objęte prawną ochroną przyrody.. Pierwsze swoje kroki skierowali do okazałej LIPY DROBNOLISTNEJ rosnącej po lewej stronie schodów Domu Annasza – (VIII stacji Kalwarii Krzeszowskiej) objętej prawną ochroną Zarządzeniem nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego. W momencie rejestracji lipa drobnolistna miała 320 cm w obwodzie oraz 21 m. wysokości. Stojąc obok lipy drobnolistnej dowiedzieli się jak oblicza się obwód drzewa i co to jest pierśnica drzewa. Korzystając z taśm mierniczych zobaczyli i wymierzyli pierśnicę drzewa na wysokości 130 cm oraz dokonali pierwszego próbnego pomiaru obwodu.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia na tle lipy drobnolistnej dokumentującego poznanie przez nich pomnika przyrody żwawo wyruszyli do drugiego POMNIKA PRZYRODY – DĘBU SZYPUŁKOWEGO rosnącego przy ul. Sądeckiej 17 . Okazały dąb szypułkowy został objęty prawną ochroną Zarządzeniem nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego. W momencie rejestracji dąb szypułkowy miał 354 cm obwodu w pierśnicy oraz 21 m. wysokości. Trzecioklasiści po wyznaczeniu pierśnicy drzewa na wysokości 130 cm dokonali próbnego pomiaru obwodu drzewa. Utrwalając sobie nowo poznane pojęcia pierśnica i obwód drzewa.

Na obu drzewach znajdują się także tabliczki z napisem „Pomnik przyrody prawem chroniony oraz Godłem Polski” Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm jest jednym z ważniejszych kryteriów uznawania tworów przyrody ożywionej za pomniki przyrody. Pomniki przyrody obejmowane są prawną formą przyrody uchwałę Rady Gminy..

Następnie powrócili do swojej szkoły, gdzie czekał na nich smaczny obiad, a na niektórych także autobus szkolny i powrót do domu. Dla wielu uczestników przyrodniczego spaceru poznanie dwóch pomników przyrody ożywionej rosnących w Krzeszowie było zakończeniem wypełniania wszystkich zadań objętych regulaminem odznaki TROPICIEL PRZYRODY do zdobycia pierwszego BRĄZOWEGO stopnia tej odznaki.

Opiekunami młodych kamiennogórskich tropicieli przyrody byli Wiesława Czernik i Beata Kwilińska – wychowawczynie klas, Justyna Stankiewicz - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA