aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 17 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra..

 

Po przyjeździe do Karpacza na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki spacerując ul. Obrońców Pokoju zobaczyli odsłonięcie hornfelsów. Jest to skała powstała z łupków łyszczykowych pod wpływem oddziaływania na nie gorącej magmy granitowej, która wtargnęła w ich obręb przed ok. 320 mln lat. Ponadto zobaczyli tam plenerową prezentację skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród nich były m. in.: granit karkonoski, bazalt, łupek łyszczykowy, amfibolit, melafir, piaskowiec i marmur dolomityczny. Następnie leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka skierowali się do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z edukatorem Patrycją Rachwalską Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy oraz zasady poruszania się na terenie parku – wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego. Zostali także zapoznani z unikalną mapą geologiczną Wschodnich Karkonoszy w formie mozaiki podłogowej prezentującą skały, z których są zbudowane. Skały zbudowane są z minerałów, a młodzi kamiennogórzanie określali kolory minerałów granitu. Natomiast Śnieżka zbudowana jest z hornfelsów. Ponadto dowiedzieli się, że długa, żółta linia to granica państwowa pomiędzy Polską i Czechami. W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce i kaplicą św. Wawrzyńca, kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowisko, schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu oraz Śnieżne Kotły ze stacją przekaźnikową TV. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach zobaczyli również ich zimowy krajobraz oraz tyczki, które ułatwiają bezpieczną zimową wędrówkę po Karkonoszach.

Do kolejnych zaplanowanych zajęć edukacyjnych przystąpili podzieleni na dwa zespoły klasowe. Do Sali Warsztatowej na interesujące zajęcia zapraszała drugoklasistów Aleksandra Trytek. Ich motywem przewodnim było poznanie zasad posługiwania się binokularami. Wszyscy uczestnicy warsztatów z uwagą słuchali instrukcji edukatora CI KPN o poszczególnych etapach prawidłowego korzystania z binokularów. Po samodzielnym włączeniu binokularów wyszukiwali wśród zgromadzonych na szalkach złocisty minerał, który mogli jako pierwszy oglądnąć w dużym powiększeniu. Tym minerałem okazał się piryt popularnie zwany „złotem głupców”. Następnie mieli możliwość samodzielnego wg własnego wyboru obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: ametyst, kryształ górski, a także elementy roślin – fragmenty kory, liści czy leśnych owoców). Drugoklasiści z dużym zaangażowaniem oglądali wszystkie znajdujące się na ich szalce eksponaty.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy, pod kierunkiem Patrycji Rachwalskiej po wyjściu przed budynek Centrum Informacyjnego KPN podszedł do DOMKU LABORANTA (z ekspozycją prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół, w którym zobaczyli bogato zdobione laboranckie pudełka na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne zioła. Ekspozycję wzbogacają plansze z malowanymi miniaturami leczniczych roślin występujących w Karkonoszach oraz opisem właściwości owych zielonych skarbów Gór Olbrzymich, w tym naparstnicy purpurowej, o której była mowa w wierszu).

Po zajęciach warsztatowych wszyscy udali się do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego „królestwa” ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. W ogrodzie przystąpili do bardzo ciekawych zajęć, których celem było wyszukanie oraz poznanie wybranych 20 gatunków roślin posiadających własności lecznicze. Przed wyruszeniem na poszukiwanie roślin zostali podzieleni na mniejsze zespoły. Każdy zespół został wyposażony w planszę ze schematem OGRODU ZIÓŁ I KRZEWÓW KARKONOSKICH oraz kartę z naklejkami poszukiwanych gatunków roślin. Ważnym elementem prawidłowego wykonania zadania było właściwe poznanie schematu ogrodu, który ułatwiał poruszanie się po nim i odnajdywanie wybranych gatunków roślin, wśród których były m. in. arnika górska, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trójeściowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, naparstnica purpurowa, tojad sudecki, wawrzynek wilczełyko, wełnianka wąskolistna i zawilec gajowy. Po odnalezieniu danego gatunku rośliny przyklejali we właściwym miejscu jej naklejkę. Wszystkie zespoły przystąpiły do realizacji tego zadania z dużym zaangażowaniem wytrwale wyszukując w poszczególnych sektorach ogrodu tabliczek ze zdjęciami i nazwami roślin, które prezentowane były na naklejkach. Po zakończeniu zajęć ogrodowych powrócili do Sali Informacyjnej, gdzie z edukatorem CI KPN Patrycją Rachwalską sprawdzali prawidłowość wykonania zadania. Okazało się, że większość karkonoskich leczniczych roślin została rozpoznana prawidłowo oraz naklejona we właściwych miejscach.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN zrobili sobie, w Ogrodzie ziół i krzewów karkonoskich, pamiątkowe zdjęcie z prowadzącymi zajęcia edukacyjne PATRYCJĄ RACHWALSKA i ALEKSANDRĄ TRYTEK. Po podziękowaniu im, za bardzo mile spędzony czas oraz pożegnaniu się prowadzącymi zajęcia edukacyjne, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych wiadomości o karkonoskiej przyrodzie ruszyli w drogę powrotną do Karpacza, skąd autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Kamiennej Góry.

Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu aktywnie zdobywający odznaki turystyczno-krajoznawcze zaliczyli po 7 pkt do odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Małgorzata Pawlikowska i Katarzyna Grzelak – wychowawczynie a klas oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA