aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 12 listopada 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce przeprowadzono w dwóch turach Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019. Uczniowie tej szkoły od początku roku kalendarzowego aktywnie rozpoczęły współpracę z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze w zakresie rozwijania zainteresowań turystyczno-krajoznawczych młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego W cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego uczestniczyli uczniowie dwóch klas pierwszych – I a oraz I b, a także klasy IV a i V a, Uczniowie tych klas zostali także członkami tego Towarzystwa.

 

W pierwszej części podsumowania zorganizowanego dla uczniów klasy  V a wziął również udział dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Arkadiusz Rzepka. Podsumowanie rozpoczęło się okolicznościową prezentacją przedstawiającą ich turystyczne eskapady zorganizowane w trakcie minionego roku szkolnego. Uczniowie uczestniczyli łącznie w pięciu różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które rozpoczęli od uczestnictwa 12 marca 2019 r. w regionalnej lekcji przyrodniczej, a zakończyli ciekawymi zajęciami edukacyjnymi w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra” w Myśliborzu. W trakcie wycieczek edukacyjnych oraz sobotnich pieszych wycieczek turystyczno-krajoznawczych wytrwale zdobywali punkty do odznaki Turysta Przyrodnik oraz Górskiej Odznaki Turystycznej.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek przyrodniczo-edukacyjnych siedmioro piątoklasistów odebrało przyznane im Górskie Odznaki Turystyczne w stopniu popularnym. Sześcioro z nich otrzymało również odznaki Turysta Przyrodnik w stopniu popularnym. Wszystkie odznaki wręczał młodym lubawskim turystom dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka, który pogratulował pierwszych turystyczno-krajoznawczych osiągnięć zachęcając obecnych na podsumowaniu do dalszego systematycznego poznawania walorów przyrodniczo-krajoznawczych naszego regionu o trakcie rozwijania swoich zainteresowań turystycznych. Ponadto wszyscy biorący aktywny udział w wycieczkach i działaniach turystyczno-krajoznawczych w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali okolicznościowe dyplomy indywidualne z zaznaczoną ilością imprez turystycznych, w których uczestniczyli, a także upominki rzeczowe w postaci map turystycznych Powiat Kamiennogórski i Rudawy Janowickie oraz długopisu z grawerem „Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 Powiat Kamiennogórski”. Długopisy z grawerem otrzymali także uczniowie – członkowie naszego Towarzystwa z klas szóstych.

W drugiej części Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019 uczestniczyli uczniowie klasy II a i II b, którzy od początku 2019 r. rozpoczęli aktywną współpracę z Oddziałem PTSM uczestnicząc w regionalnej lekcji przyrody oraz wycieczkach edukacyjnych do Izby Tkackiej w Chełmsku Śląskim, Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz rezerwatu przyrody „Głazy Krasnoludków”. Po miłych wspomnieniach z odbytych wycieczek, o których przypomniała im okolicznościowa prezentacja, 28-miu drugoklasistów zostało wyróżnionych odznakami Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym. Ponadto wszyscy biorący aktywny udział w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali okolicznościowe dyplomy indywidualne z zaznaczoną ilością imprez turystycznych, w których uczestniczyli, a także upominki rzeczowe w postaci pamiątkowych kart „Karkonoski Piotruś” oraz długopisu z grawerem „Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 Powiat Kamiennogórski”. Miły upominek-podziękowanie wykonany przez drugoklasistów i ich podpisami otrzymał również Jerzy Rubach prowadzący ich pierwsze Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego.

W minionym roku szkolnym 2018/2019 w dziewięciu działaniach turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego organizowanych przez kamiennogórski Oddział PTSM uczestniczyło ogółem 314-tu młodych adeptów turystyki szkolnej oraz ich opiekunów reprezentujących Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce. Oba spotkania podsumowujące udany Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019 tradycyjnie zakończyły się wspólnymi, pamiątkowymi zdjęciami wszystkich uczestników.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA