aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 21 listopada 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w ciekawej lekcji muzealnej ph. „Herb Kamiennej Góry”. biorąc udział w cyklu lekcji muzealnych organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przybyciu do muzeum kamiennogórscy pierwszoklasiści spotkali się z Przemysławem Burchardtem, który zaprosił ich do jednej z sal muzealnych na I piętrze. Rozpoczynając ciekawą lekcję muzealną przewodnik Muzeum Tkactwa pokazał przybyłym herb Kamiennej Góry z II poł. XVII w., a mali uczestnicy lekcji wymieniali widziane przez nich poszczególne elementy dawnego herbu naszego miasta – rycerza trzymającego tarczę w lewej ręce oraz uniesiony miecz w prawej ręce, a także mur zamku z bramą miejską oraz dwiema wieżami.

Słuchając opowiadania Przemysława Burchardta dowiedzieli się że herby nawiązują m. in. do dawnych tarczy rycerskich, a opisem herbów zajmuje się heraldyka. Ponadto usłyszeli, że tarcza herbu Kamiennej Góry podzielona w słup (pionowo) na dwa pola - prawe czerwone z rycerzem oraz lewe niebieskie z murem obronnym z bramą miejską oraz dwiema równej wysokości wieżami za murem z czerwonymi stożkowymi hełmami zwieńczonymi kulą i gwiazdą. Dowiedzieli się także, że herby mogą być dzielone także w pas lub w skos. Ciekawostką dla nich była również informacja, że strony heraldyczna prawa i lewa nie są tymi stronami w rozumieniu patrzącego na herb, a herb opisuje się od strony rycerza trzymającego tarczę. Oznacza to, że prawa strona herbu znajduje się po lewej stronie rysunku. Opisując herb rozpoczynamy od jego tła (pola), następnie figury heraldyczne, a na końcu mobilia herbowe.

Prowadzący lekcję muzealną Przemysław Burchardt opowiedział im, że przez wieki herb Kamiennej Góry ulegał licznym modyfikacjom oraz zaprezentował aktualny wzór herb miasta, który reguluje uchwała nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dn. 16 sierpnia 2015 r.

Następnie wszyscy uczestnicy lekcji muzealnej przystąpili do inspirujących zajęć plastycznych. Każde z nich otrzymało kartkę z konturem herbu Kamiennej Góry oraz czerwone kredki pastelowe rozpoczynając kolorowanie konturów herbu od prawego pola. Kolorując poszczególne mobilia herbowe (hełmy, kulę, gwiazdę, tarczę, rękojeść miecza0 utrwalali znajomość czerwono-niebieskich barw Kamiennej Góry.

Na zakończeniu aktywizującej małych kamiennogórzan zajęć plastycznych i zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z PRZEMYSŁAWEM BURCHARDTEM pierwszoklasiści zobaczyli również makietę średniowiecznej Kamiennej Góry otoczonej murem obronnym z pierwszym ratuszem stojącym na rynku, kościołem oraz dwiema bramami wjazdowymi.

Po podziękowaniu Przemysławowi Burchardtowi za ciekawie spędzony czas oraz nowe wiadomości o kamiennogórskim herbie udali się w drogę powrotną do szkoły zabierając ze sobą na pamiątkę swoje prace plastyczne.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Małgorzata Bąk - wychowawca klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

 

REKLAMA

ds21