aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 3 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wybrali się w ramach Dnia Integracyjnego na terenową lekcję przyrodniczą do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 14 czerwca 2019 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

PTSM Kamienna GóraW dniu 18 czerwca 2019 roku zakończony został Szkolny Rok Turystyczny 2018/2019. W trakcie jego trwania uczniowie pięciu szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego uczestniczyli w różnorodnych działaniach programowych popularyzujących turystykę szkolną, oraz rozwijających zainteresowania turystyczno-krajoznawczo-przyrodnicze, których organizatorem był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Powiatu Kamiennogórskiego oraz Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 11 czerwca roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Lubawce wybrali się na wycieczkę przyrodniczą w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy powiat kamiennogórski” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 17 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas II c oraz II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesującej lekcji zamkowej w Zamku Książ przeprowadzonej w ramach cyklu lekcji muzealnych ph. „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 12 czerwca 2019 roku uczniowie trzech klas – I c, II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej przyrodniczej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 17 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w interesującej lekcji zamkowej pt. „Baśniowy Książ” przeprowadzonej w ramach cyklu lekcji muzealnych i zamkowych organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w ciekawej lekcji muzealnej ph. „Historia jednego zabytku” poznając historię kamiennogórskiego ratusza. Cykl lekcji muzealnych „Kamienna Góra – moje miasto” jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Terenowa lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 czerwca 2019 roku na ostatnią w tym roku szkolnym sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Kompasik” przy SP nr 1 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas VI a VI c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Zielonego Wulkanu w Rzeszówku zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorów Martę i Macieja Zawierucha, w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.