aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 15 września 2020 roku uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę drugoklasiści wybrali się na krótki spacer na pobliską Górę Parkową, którego celem było poznanie oraz przejście ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ „GÓRA PARKOWA”, prezentującej elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Spacerując wzdłuż trasy przyrodniczej oglądali rozmieszczone tablice informacyjne opisujące gatunki drzew i roślin rosnące na obszarze leśnym Góry Parkowej. Wszystkie drzewa, tworzące aleje i skupiska zostały posadzone w latach 20-tych ubiegłego wieku. Wśród interesujących gatunków drzew i w ciekawy sposób opisanych na poszczególnych tablicach informacyjnych rosną tutaj kasztanowiec, lipa szerokolistna, klon jawor, dąb szypułkowy, wiąz, dąb czerwony, klon pospolity, buk oraz grab. Spacerując ścieżką przyrodniczą poznawali kształt liści prezentowanych gatunków drzew oraz owoce części z nich. Na tablicy informacyjnej opisującej dąb odczytali, że jest to drzewo długowieczne – żyje ponad 1000 lat. Ponadto zobaczyli szypułkę, nieulistnioną łodygę, na której osadzony jest owoc dębu szypułkowego. W trakcie przyrodniczego spaceru mali Tropiciele Przyrody wytrwale zbierali liście oraz owoce mijanych na trasie różnych gatunków drzew rosnących w parku. Ponadto zobaczyli „Ławkę skalną” - sztucznie uformowaną półkę w skale z karbońskich zlepieńców, na której można odpocząć poznając walory przyrodnicze Parkowej Góry.

Na zakończenie przyrodniczego spaceru korzystając z klucza do rozpoznawania drzew i krzewów leśnych „Czyj to liść” wydany przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kamienna Góra oraz zebranych przez siebie „skarbów” mogli określić gatunek drzewa oraz odczytać jego nazwę.

Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą zobaczyli również dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Natomiast drugi, z 1934 r. upamiętniał pierwotnie żołnierzy mieszkańców Kamiennej Góry poległych podczas I wojny światowej, a aktualnie upamiętnia ofiary faszyzmu – więźniów filii obozu pracy „Gross-Rosen” w Kamiennej Górze. (obecnie pomnik jest remontowany).

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia młodzi kamiennogórscy Tropiciele Przyrody powrócili do szkoły spacerując aleją starych lip zwaną dawniej „Aleją Beuchela”.

Podczas przyrodniczego spaceru wszyscy jej uczestnicy rozpoczęli wypełnianie zadań z regulaminu ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu srebrnym.

Opiekunami młodych tropicieli przyrody byli Małgorzata Bąk – wychowawczyni klasy, Joanna Łamiec - praktykantka oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA