aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UMWD

Zarząd województwa dolnośląskiego poprze starania Kamiennej Góry i gmin powiatu kamiennogórskiego o wpisanie do Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji.

pp1

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 1 im. "Czterolistnej Koniczynki" na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy, prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

sanikomJutro (wtorek, 2 marca) od godziny 8:00 do 16:00 w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi przy drodze S3  będą występować przerwy w dostawie wody we wsiach Błażkowa, Bukówka i Janiszów.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Kamienna Góra - działki ul. Wrzosowa - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Wrzosowej, pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

fot. UM Kamienna Góra

Zbliżamy się do startu projektu "Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój".

MarciszówUrząd Gminy w Marciszowie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany na terenie byłego wysypiska śmieci w Ciechanowicch, zostaje ponownie otwarty z dniem 6 marca 2021r. (sobota). Odpady przyjmowane będą w każdą sobotę z wyjątkiem dni świątecznych w godz. od 8.00 do 14.00.

Kamienna GóraOstatnia decyzja rady miasta odsuwająca głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji miejskich obligacji wymusiła wstrzymanie realizacji szeregu miejskich inwestycji.

fot. UM Kamienna Góra

Uchwała zwalniająca kamiennogórskich restauratorów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu została zaakceptowana przez radę miasta. Projekt przygotowany przez burmistrza Janusza Chodasewicza został przegłosowany jednogłośnie.

fot. umkg

Rozpoczęliśmy prace związane z konserwacją bocianiego gniazda przy ul. Legnickiej w Kamiennej Górze. Wszelkie działania prowadzimy pod nadzorem ornitologa.

fot. UM Kamienna Góra

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Zachęcamy, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA