aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pp1

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 1 im. "Czterolistnej Koniczynki" na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy, prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Zapisów należy dokonywać na stronie: http://kamiennagora.przedszkola.vnabor.pl w terminie od 01.03.2021- godz. 9.00 do 18.03.2021 - godz. 15.00.

DZIEŃ OTWARTY - rodziców zapisujących dzieci po raz pierwszy - zapraszamy do przedszkola w dniu 04.03.2021 - w godz. 16.00 - 17.00. Możliwe będzie poznanie oferty przedszkola i warunków lokalowych.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, zapraszamy w yłącznie rodziców. Prosimy zabrać ze sobą obuwie zmienne.

REKLAMA