aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kondolencje - T. Kulon

Kondolencje - T. Kulon

Kondolencje - T. Kulon

kondolencje

kondolencje

fot. UM Lubawka

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 04 lutego 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju i Infrastruktury
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej

fot. UM Kamienna Góra

Przygotowaliśmy pogłębioną informację na temat pracy urzędu miasta w Kamiennej Górze w minionym roku. Chcemy rzetelnie przedstawić mieszkańcom Kamiennej Góry najważniejsze inwestycje i działania, którymi samorząd zajmował się w roku 2019. Informacja trafi do kamiennogórzan przy okazji dostarczania innych urzędowych decyzji. Publikacja liczy 40 stron. Można ją także otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w ratuszu. Zapraszamy serdecznie. Jest również dostępna wersja elektroniczna.

Działki - ul. Nadrzeczna - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA