aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - łącznik ul. Katowicka i księcia Bolka I

Nowa nawierzchnia, odwodnienie, niezbędna do przebudowy infrastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie i miejsca parkingowe. To metamorfoza, która czeka odcinek pomiędzy ulicą Księcia Bolka I i ulicą Wałbrzyską. Dzięki temu powstanie kompletny łącznik spinający dwie ważne drogi w mieście i ułatwiający dotarcie do komunalnego cmentarza.

fot. UM Kamienna Góra

Gościem burmistrza Kamiennej Góry Janusza Chodasewicza był w poniedziałek, 25 marca, Miroslav Vlasak - były burmistrz czeskiego miasta Zaclerz, a obecnie wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Novum".

Przedwojów - gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości:

UM Kamienna Góra

Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza na świąteczno-wiosenną odsłonę projektu Cztery Pory Rynku.
30 marca 2019, sobota, w godzinach 12.00-18.00, rynek w Kamiennej Górze

gmina Kamienna Góra

Przypominamy, że do końca miesiąca marca 2019 r., można składać wstępne deklaracje dotyczące dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.

Kamienna GóraVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

gmina Kamienna GóraUrząd Gminy Kamienna Góra organizuje tzw. „wystawkę” tj. zbiórkę następujących odpadów z terenu nieruchomości:

gmina Kamienna GóraWÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA
zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania informacyjne, o tym jak i dlaczego warto segregować odpady komunalne oraz co zrobić, aby było ich mniej.

MarciszówNa podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zmianami) WÓJT GMINY MARCISZÓW ogłasza konkurs na stanowisko
INSPEKTORA ds. DROGOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY W MARCISZOWIE

gmina Kamienna GóraNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r., poz. 994 ze zm. ), art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2018, poz. 2204 ze zm.) - Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu