aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marzena Machałek, poseł RP zaprasza na seminarium pod patronatem prof. Ryszarda Legutki "Rozwój Polski Rozwój Dolnego Śląska Rozwój Jeleniej Góry"


Seminarium odbędzie się 28 października 2013 roku, w godzinach 11.00 – 15.00,  w auli przy ul. Kochanowskiego 8 Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wykładowcy:
• Krzysztof Szczerski, doktor habilitowany nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych), redaktor naczelny dwumiesięcznika "Arcana", poseł RP;
• Jerzy Żyżyński, profesor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Warszawski, Katedra Gospodarki Narodowej), poseł RP;
• Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Katedra Finansów i Ubezpieczeń), poseł RP;
• Izabela Kloc, Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Prezes Fundacji Akademia Samorządności, poseł RP;
• Marian Kachniarz, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Katedra Gospodarki Przestrzennej), Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
• Jacek Potocki, doktor habilitowany geografii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej);
• Mieczysław Morawski, doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie)
• Jarosław Witkowski, profesor nauk ekonomicznych (kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Prowadzenie – poseł Marzena Machałek.

PROGRAM:
11.00 – 13.00 – cz. I
OTWARCIE SEMINARIUM:
poseł Marzena Machałek
Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Rozwoju REFERATY:
• prof. dr hab. Krzysztof Szczerski
"Wpływ polityki europejskiej na model rozwojowy Polski"
• prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
"Dlaczego jesteśmy biedni i czy mamy szansę na rozwój ?
Makroekonomiczne i mikroekonomiczne przyczyny kryzysu – ujęcie systemowe"
• dr Zbigniew Kuźmiuk
"Sytuacja polskich finansów publicznych, a generowanie środków finansowych o charakterze rozwojowym"
• mgr Izabela Kloc
"Konkurencyjność czy współpraca – model rozwoju Polski w dokumentach programowych Rządu"
PRZERWA KAWOWA – 13.00 – 13.30

1330 – 1500 – cz. II
WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW
Z UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we WROCŁAWIU:
• dr Marian Kachniarz
"Model polaryzacyjno – dyfuzyjny polityki regionalnej, a perspektywy rozwoju regionu jeleniogórskiego"
• prof. dr hab. Jarosław Witkowski
"Diagnoza i kierunki poprawy jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry"
• prof. dr hab. Jacek Potocki
"Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu Jeleniej Góry, wybrane rekomendacje"
• prof. dr hab. Mieczysław Morawski
"Jelenia Góra – kreatywne miasto kreatywnych ludzi. Szanse czy iluzje?"
DYSKUSJA Z PUBLICZNOŚCIĄ, PODSUMOWANIE SEMINARIUM

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA