aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Orzeł LubawkaZarząd MKS „Orzeł” Lubawka zawiadamia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Klubu, które odbędzie się 27 czerwca 2013 roku o godz.  1800  –1 termin, 1830 -2 termin w świetlicy na stadionie przy ul. Przyjaciół ŻołnierzaPROGRAM ZEBRANIA
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Klubu
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Wskazanie protokolanta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu za okres kadencji 2010/13r/
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2010/13
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 
9. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Klubu
10. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu Klubu na okres kadencji 2013/16
11. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej
12. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej na okres  kadencji 2013/16
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW DO  UCZESTNICTWA W ZEBRANIU.

Za Zarząd MKS „Orzeł” Lubawka
Jan Pajdzik
Prezes Klubu

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA